Wenner-Gren


Palatset köptes av Axel Wennergren som ganska snart donerade det till Sveriges Lottakår. Donationen blev dock för kostsam för Lottakåren och övergick istället i Stockholms stads ägo. Palatset blev nu byggnadsminnesmärkt.

Lottakåren hyrde huset av Stockholms stad fram till början av 1980-talet och använde Palatset som sitt högkvarter samt hyrde ut salar för fester.