Jean Jahnson


Palatset räddades i sista stund från att rivas av Jean Jahnson, som köpte Palatset i början av 1900-talet. Jean Jahnson var en känd profil i Stockholms societet, han var ägare till Hallbergs Guld, hovjuvelerare, behängd med en mängd titlar och framför allt enormt förmögen.

Med hjälp av slottsarkitekter, konstnärer och skickliga hantverkare satte han igång med en enorm renovering och tillbyggnad av Palatset. Östra flygeln byggdes till och en exklusiv stallbyggnad uppfördes på gården. Inredningar, väggar, takutsmyckningar och konst köptes från slott och herresäten, både i Sverige och utomlands. Stilar kopierades och Palatset fylldes med antikviteter och konstföremål. När det stod klart ca.1910 var Palatset ansett som Stockholms förnämsta privatbostad.

Familjen Jahnson bodde i Palatset fram till början av 1930-talet, då de som så många andra förmögna familjer drabbades av Kruegerkrisen, förlorade sin rikedom och var tvungna att lämna Palatset.