1900-tal


1900-talet skulle komma att bli Palatsets renässansperiod. Från att under flera århundraden slitits ned av olika verksamheter och i slutet av 1800-talet beläggas med rivningsförläggande, kom istället Palatset genom Jean Janhsons förtjänst att genomgå en fantastisk renovering, som till stora delar kan beundras än idag.