1700-tal Carl-Michael Bellman


Under 1700-talet var Palatset privatbostad åt flera förmögna familjer. Bl.a. bodde familjen Martville här, vars son var lekkamrat med Carl-Michael Bellman som bodde alldeles i närheten. Det sägs, även omskrivet i Fredmans epistlar, att det var här i van der Nootska Palatsets vinkällare som Bellman tog sitt första rus.

Under 1700-talet höjdes taket på Palatset och gav plats åt en vindsvåning. Mot slutet av 1700-talet lämnade de förmögna familjerna Palatset. Södermalm började förtätas och förslummas och Palatsets tomtyta börjades styckas upp.