1600-tal Thomas van der Noot


Palatset har fått sitt namn efter dess byggherre, holländaren Thomas van der Noot. Han kom till Sverige som ung med sin mor på 1650-talet och gifte sig med en svensk adelsfröken. Paret köpte 1670 en stor tomt här på Södermalm som sträckte sig från Maria kyrka ner till dåvarande Fatbursjön vid Södra stations-området. Arkitekt till Palatset är Jean de la Vallé, som också ritat bl.a. Riddarhuset och Katarina kyrka, och med hjälp av dåtidens expertis lät man uppföra Palatset, som stod klart 1674.

Thomas van der Noot var officer och deltog i flera fältslag i Europa, dess värre stupade han redan år 1677 och familjen lämnade Palatset, som dock var kvar i familjens ägo under hela 1600-talet. Palatset fungerade då som en ambassad åt det Holländska sändebudet.